GRATIS WEBINAR

Alt du må vite om sikkerhetsdatablad

Anita Åsebø Murel-2

Sammendrag

Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier. Fordi et datablad kan inneholde flere hundre sider med informasjon kan det være vanskelig å vite hvordan du skal forholde deg til informasjonen. Se dette webinaret når du vil og få svar på alt du må vite om sikkerhetsdatablad:

  • Hva er et sikkerhetsdatablad og hvilke deler er viktigst?
  • Hvem er det som er pliktig til å fremstille sikkerhetsdatabladet?
  • Hvilket regler gjelder for sikkerhetsdatabladet?
  • Hva er forskjellen på et verneblad og et sikkerhetsdatablad?
  • Hvilken informasjon er viktig for ulike roller i bedriften din?

Foredragsholder

Anita Åsebø Murel-2
Anita Åsebø Murel - Senior Adviser, Regulatory Affairs

Anita har bakgrunn i kjemi og bioteknologi fra Høgskolen i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap. De siste fem årene har hun jobbet som rådgiver i kjemikalieregelverk med spesielt fokus på:

  • Utarbeidelse, oversettelse og revisjoner av sikkerhetsdatablader
  • Deklarering av kjemikalier til produktregisteret og utarbeidelse av CLP merkeelementer til etikett
  • Rådgivning angående kjemikalieregelverket