GRATIS WEBINAR

Sikkerhetsdatablad - dette må du kjenne til

Dette må du vite om det oppdaterte regelverket

NO Webinar LP template (1)-1

Sammendrag

Dato: 23. August. 2022
Tid: 
13:00 - 13:30

Sikkerhetsdatabladet er selve ryggraden i kjemikalieregelverket. Format og innhold er definert av REACH, mens farene kjemikaliet representerer er bestemt  av CLP.

Visste du at regelverket er oppdatert og at du må oppdatere alle sikkerhetsdatablad? 

I dette webinaret får du tips til

  • Hvordan du skal orientere deg i et sikkerhetsdatablad
  • Hva det er viktig å se etter for å sjekke om sikkerhetsdatabladet har tilstrekkelig kvalitet
  • Hva regelverksendringene innebærer for sikkerhetsdatabladene dine

Har du spørsmål? I Webinaret har du også mulighet til å stille de spørsmålene du måtte ha og få svar på disse live i webinaret.

Har du ikke anledning til å delta live på webinaret så kan du se opptak av webinaret i etterkant. 
Foredragsholder

Irene1
Irene Solvang Sortland, Head of Training and Consultancy, EcoOnline

Irene har i en årrekke jobbet med regelverket for kjemikalier hvor hun har utarbeidet, oversatt og kvalitetsikret sikkerhetsdatablader, opprettet og driftet stoffkartotek, arbeidet med produktklarering, kjemikaliekartlegging, internrevisjon, dokumentasjonskrav og mye mer.

Irene er dreven innen kursvirksomhet og motiveres av å lære opp andre slik at deres arbeidsplass og arbeidshverdag blir enda sikrere. Hun har også jobbet som lektor og hun er Cand.Scient i biokjemi.

DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"