Forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet - Gummi & plastindustri

I gummi- og plastindustrien er det gitt at du møter kjemikalier på forskjellige måter. Dette kan forekomme i form av støv, damp, forskjellige typer gasser og andre kjemiske produkter. Arbeidere i denne sektoren kan bli utsatt for farer ved å for eksempel puste inn disse dampene eller få hudirritasjoner under produksjonen.

Følgende informasjon er laget for å gi deg råd og anbefalinger du trenger for å skape en tryggere arbeidsplass. Vårt digitale stoffkartotek, Chemical Manager, kan hjelpe selskaper i gummi- og plastindustrien med å håndtere kjemikalier på en best mulig måte.

industry_rubber_plastics

Slik kan EcoOnlinehjelpe din virksomhet

 

HubSpot Video

 

Virksomheter innen plast og gummiproduksjon sysselsetter over 1,6 millioner mennesker i hele Europa, men ulykker og hendelser er høyere enn gjennomsnittet i industrien. Hvorfor det?

Vår ultimate guide til håndtering av sikkerhetsdatablad i gummi- og plastindustrien skisserer hvordan EcoOnline-plattformen kan hjelpe din bedrift med å skape et tryggere miljø for ansatte og samtidig spare tid, kostnader og følge lovgivning.

Noe viktig informasjon inkluderer:

  • Risikofaktorer - gummi og plast
  • Introduksjon til sikkerhetsdatablad (SDS)
  • SDS-lovgivning
  • Hva du bør gjøre når du mottar et sikkerhetsdatablad
  • Sikkerhetsdatablad og utfordringer
  • Tips for "best practice" for å oppnå suksess med sikkerhetsdatablad

Selskapets omdømme er viktig. Ikke ta noen sjanser!

Hvis du opererer i gummi- og plastsektoren, er det viktig å opprettholde nasjonale og internasjonale regelverk for kjemikaliehåndtering. Manglende overholdelse av regelverk kan føre til konsekvenser som økonomisk tap, driftstopp, tilbakekalling av produkter eller nedleggelser.

Denne guiden har som mål å forbedre kjemikaliehånteringen i organisasjonen din og utvikle sikkerhetskulturen for bruk av kjemikalier.

Identifiser de viktigste trinnene for å bygge et førsteklasses system for sikkerhetsdatablad i gummi- eller plastindustrien.

Last ned 7 viktige punkt i et sikkerhetsdatablad 

Fyll ut skjemaet for å motta guiden din.

Last ned