Stoffkartotek

Er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for farlige kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Et oppdatert stoffkartotek er selve nøkkelen for å lykkes med et systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlige for at det opprettes stoffkartotek, og for at stoffene risikovurderes.

Et lovkrav

Krav om stoffkartotek er forankret i §4-5 i Arbeidsmiljøloven. I forskriften er det beskrevet at man skal opplyse om kjemikalienes fysiske, kjemiske og helseskadelige egenskaper. Opplysninger om forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling skal være lett å finne.

Men, motivet for å ha et stoffkartotek er ikke bare fordi det er pålagt ved lov. Et oppdatert og lett tilgjengelig kartotek gjør deg og din arbeidsplass til et trygt sted å være. Med full kontroll på virksomhetens kjemikalier får du raskt oversikt over risiko, og dermed også muligheten til å redusere den.


Et digitalt stoffkartotek

Dagens regelverk for dokumentasjon av kjemikalier er det mest omfattende i EUs historie. Kravet til hva dokumentasjonen skal inneholde kan resultere i at et enkelt dokument ofte kan omfatte flere hundre sider. I tillegg kommer kravet om hvordan dokumentasjonen skal oppbevares.

Tiden da man bare kunne oppbevare kjemikaliedokumentasjonen i en ringperm, er forbi. Det er umulig i dag å ivareta sikkerheten til de ansatte og følge loven uten et digitalt stoffkartotek.

Les mer om vår digitale løsning for kjemikaliehåndtering, Chemical Manager.

De 5 viktigste kravene til stoffkartotek:

  1. Stoffkartoteket skal være lett forståelig og alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til stoffkartoteket
  2. Informasjonen i stoffkartoteket skal være gitt på norsk, men stoffkartoteket skal være tilgjengelig også for ikke-norskspråklige arbeidstakere
  3. Alle kjemikalier i stoffkartoteket skal være risikovurdert knyttet til bruk på hver lokasjon
  4. Stoffkartoteket skal være oppdatert
  5. Det stilles også krav til informasjonsblad for øvrige kjemikalier (som oppstår under arbeidsprosess, eller som man blander selv) og for farlig biologisk materiale (for eksempel ulike typer virus og bakterier).

3 tips om stoffkartotek

  1. Det er viktig at stoffkartoteket er forståelig for alle. Lag derfor synonymer til stoffer som har vanskelige navn slik at alle i bedriften vet hvilket stoff det er. For eksempel bruk synonymet «neglelakkfjerner» i stedet for «aceton 20% løsning artikkelnummer 10020…»
  2. Jobb målrettet! Finn gode ambassadører og forklar HVORFOR det er viktig å ha et godt stoffkartotek, HVA det skal brukes til og HVORDAN stoffkartoteket skal brukes.
  3. Rydd stoffkartoteket - husk å alltid legge til nye kjemikalier arbeidsplassen begynner å bruke og arkiver informasjon om kjemikalier som ikke finnes på arbeidsplassen lenger. Dette gir mindre rot og raskere informasjon.

Vi bygger stoffkartoteket ditt

Få jobben gjort sammen med EcoOnline - vi hjelper deg å bygge stoffkartoteket ditt og sørger for en årlig oppfølging av mål og revisjon/statusrapport. Du får også en dedikert kontaktperson hos EcoOnline.

Gratis webinar

Våre tips til ditt stoffkartotek 

Bli med på webinar og bli en bedre bruker av stoffkartoteket Chemical Manager. Webinaret vil ta for seg blant annet: tips og triks til god kjemikaliehåndtering, moduler i nytt brukergrensesnitt og gjennomgang av hvordan du bruker våre oppdaterte moduler.

Meld deg på
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline