Stoffkartotek

Er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for farlige kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Et oppdatert stoffkartotek er selve nøkkelen for å lykkes med et systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlige for at det opprettes stoffkartotek, og for at stoffene risikovurderes.

Trenger du tips til hvordan du kan komme i gang med ditt stoffkartotek? Last ned en oversikt med fem enkle steg her.

Et lovkrav

Krav om stoffkartotek er forankret i §4-5 i Arbeidsmiljøloven. I forskriften er det beskrevet at man skal opplyse om kjemikalienes fysiske, kjemiske og helseskadelige egenskaper. Opplysninger om forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling skal være lett å finne.

Men, motivet for å ha et stoffkartotek er ikke bare fordi det er pålagt ved lov. Et oppdatert og lett tilgjengelig kartotek gjør deg og din arbeidsplass til et trygt sted å være. Med full kontroll på virksomhetens kjemikalier får du raskt oversikt over risiko, og dermed også muligheten til å redusere den.


Et digitalt stoffkartotek

Dagens regelverk for dokumentasjon av kjemikalier er det mest omfattende i EUs historie. Kravet til hva dokumentasjonen skal inneholde kan resultere i at et enkelt dokument ofte kan omfatte flere hundre sider. I tillegg kommer kravet om hvordan dokumentasjonen skal oppbevares.

Tiden da man bare kunne oppbevare kjemikaliedokumentasjonen i en ringperm, er forbi. Det er umulig i dag å ivareta sikkerheten til de ansatte og følge loven uten et digitalt stoffkartotek.

Les mer om vår digitale løsning, Chemical Manager.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å lære mer om EcoOnlines digitale stoffkartotek

 

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

 

 

Kontakt oss