Stoffkartotek

Er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for farlige kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Et oppdatert stoffkartotek er selve nøkkelen for å lykkes med et systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlige for at det opprettes stoffkartotek, og for at stoffene risikovurderes.


Slik lykkes du med stoffkartotek


Et lovkrav

Krav om stoffkartotek er forankret i §4-5 i Arbeidsmiljøloven. I forskriften er det beskrevet at man skal opplyse om kjemikalienes fysiske, kjemiske og helseskadelige egenskaper. Opplysninger om forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling skal være lett å finne.

Men, motivet for å ha et stoffkartotek er ikke bare fordi det er pålagt ved lov. Et oppdatert og lett tilgjengelig kartotek gjør deg og din arbeidsplass til et trygt sted å være. Med full kontroll på virksomhetens kjemikalier får du raskt oversikt over risiko, og dermed også muligheten til å redusere den.


Et digitalt stoffkartotek

Dagens regelverk for dokumentasjon av kjemikalier er det mest omfattende i EUs historie. Kravet til hva dokumentasjonen skal inneholde kan resultere i at et enkelt dokument ofte kan omfatte flere hundre sider. I tillegg kommer kravet om hvordan dokumentasjonen skal oppbevares.

Tiden da man bare kunne oppbevare kjemikaliedokumentasjonen i en ringperm, er forbi. Det er umulig i dag å ivareta sikkerheten til de ansatte og følge loven uten et digitalt stoffkartotek.

Les mer om vår digitale løsning, Chemical Manager.

Vi bygger stoffkartoteket ditt

Få jobben gjort sammen med EcoOnline - vi hjelper deg å bygge stoffkartoteket ditt og sørger for en årlig oppfølging av mål og revisjon/statusrapport. Du får også en dedikert kontaktperson hos EcoOnline.

Les mer

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å lære mer om EcoOnlines digitale stoffkartotek

 

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

 

 

Kontakt oss