Hva er stoffkartotek?

Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for farlige kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten. Her kan du lese hvorfor det er viktig med stoffkartotek og hva du er pliktig til å gjøre.

Kapittel 1

Et lovkrav

Et oppdatert stoffkartotek er selve nøkkelen for å lykkes med et systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlige for at det opprettes stoffkartotek, og for at stoffene risikovurderes.

Hos arbeidstilsynet ligger krav om stoffkartotek som er forankret i §4-5 i Arbeidsmiljøloven. I forskriften er det beskrevet at man skal opplyse om kjemikalienes fysiske, kjemiske og helseskadelige egenskaper. Opplysninger om forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling skal være lett å finne, fortrinnsvis i et kjemikalieregister.

Men, motivet for å ha et stoffkartotek er ikke bare fordi det er pålagt ved lov. Et oppdatert og lett tilgjengelig kartotek gjør deg og din arbeidsplass til et trygt sted å være. Med full kontroll på virksomhetens kjemikalier får du raskt oversikt ove

r risiko, og dermed også muligheten til å redusere den.

Sjekk enkelt opp med lovkrav hos lovdata rundt elektronisk stoffkartotek og kjemikalieforskriften her: forskrift om utførelse av arbeid 2-1. Krav om stoffkartotek

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 

KAPITTEL 2

Et digitalt eller elektronisk stoffkartotek

Dagens regelverk for dokumentasjon av kjemikalier er det mest omfattende i EUs historie.

Kravet til stoffkartotek og hva dokumentasjonen skal inneholde kan resultere i at et enkelt dokument ofte kan omfatte flere hundre sider. I tillegg kommer kravet om hvordan dokumentasjonen skal oppbevares.

Tiden da man bare kunne oppbevare kjemikaliedokumentasjonen i en ringperm, er forbi. Det er umulig i dag å ivareta sikkerheten til de ansatte og følge loven uten et digitalt stoffkartotek.

Les mer om vår digitale løsning for kjemikaliehåndtering og stoffkartotek, Chemical Manager.

Chemical Manager

KAPITTEL 3

De 5 viktigste kravene til stoffkartotek

 1. Stoffkartoteket skal være lett forståelig og alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til stoffkartoteket
 2.  
 3. Informasjonen i stoffkartoteket skal være gitt på norsk, men stoffkartoteket skal være tilgjengelig også for ikke-norskspråklige arbeidstakere
 4.  
 5. Alle kjemikalier i stoffkartoteket skal være risikovurdert knyttet til bruk på hver lokasjon
 6.  
 7. Stoffkartoteket skal være oppdatert
 8.  
 9. Det stilles også krav til informasjonsblad for øvrige kjemikalier (som oppstår under arbeidsprosess, eller som man blander selv) og for farlig biologisk materiale (for eksempel ulike typer virus og bakterier).
KAPITTEL 4

3 tips om stoffkartotek

(Se også videoen øverst)

 1. Det er viktig at stoffkartoteket er forståelig for alle. Lag derfor synonymer til stoffer som har vanskelige navn slik at alle i bedriften vet hvilket stoff det er. For eksempel bruk synonymet «neglelakkfjerner» i stedet for «aceton 20% løsning artikkelnummer 10020…»
 2.  
 3. Jobb målrettet! Finn gode ambassadører og forklar HVORFOR det er viktig å ha et godt stoffkartotek, HVA det skal brukes til og HVORDAN stoffkartoteket skal brukes.
 4.  
 5. Rydd stoffkartoteket - husk å alltid legge til nye kjemikalier arbeidsplassen begynner å bruke og arkiver informasjon om kjemikalier som ikke finnes på arbeidsplassen lenger. Dette gir mindre rot og raskere informasjon. Det kan også bygges opp en stoffkartotek mal som er lett og jobbe med videre også under revisjoner.
KAPITEL 5

Vi bygger stoffkartoteket ditt

Få jobben gjort sammen med EcoOnline - vi hjelper deg å bygge stoffkartoteket ditt og sørger for en årlig oppfølging av mål og revisjon/statusrapport. Du vil få stoffkartoteket enkelt tilgjengelig på nett, samtidig også via vår stoffkartotek app. Du får også en dedikert kontaktperson hos EcoOnline.

Kom i gang med håndtering av sikkerhetsdatablad

Avtal en demo med en av våre konsulenter for å diskutere digitalisering og håndteringen av kjemikalier med EcoOnline. Eller klikk for å lese mer om løsningen vår.

Book et møte Les mer
NO_5-1000x1000

Mads Michael Elmar Swann

Sales Director, EcoOnline