HMS-datablad

Da REACH ble innført i Norge, i mai 2008, medførte dette en rekke endringer, blant annet skiftet HMS-datablad navn til sikkerhetsdatablad.

Selv om det er mange som fortsatt benytter den gamle betegnelsen, HMS-datablad, er det sikkerhetsdatablad som er den juridisk korrekte betegnelsen.


Dersom du er fremstiller, importør og/eller distributør av farlige kjemikalier, plikter du å levere sikkerhetsdatablad sammen med kjemikaliet. Vi tilbyr løsninger for produksjon, distribusjon og vedlikehold av sikkerhetsdatablad. Les mer om Publisher.

Gjennom stoffkartoteket Chemical Manager setter vi arbeidsgivere i stand til å oppfylle sin plikt om å tilgjengeliggjøre sikkerhetsdatablad for sine ansatte.

Gratis guide

 

Slik leser du et sikkerhetsdatablad

 

 

Last ned en enkel oversikt over hvordan du raskt kan finne frem til den viktigste informasjonen i et sikkerhetsdatablad.

 
 

 

 

Kontakt oss