halsa-kommune-1-800x585

Kundehistorier

For Halsa Kommune ble EcoOnline løsningen på avvik fra Arbeidstilsynet

 
 
 

Etter et tilsyn opplevde brannvesenet i Halsa kommune å få mangel på kartlegging av risiko for kjemisk helsefare og registrering av brannfolk som blir eksponert for kreftfremkallende kjemikalier. Nå er manglene rettet, og brannsjef Kåre Dønheim er godt fornøyd med at løsningen til EcoOnline er godkjent av Arbeidstilsynet.

 

 

– Etter avvik på tilsynet, sendte jeg inn svar om at jeg hadde anskaffet meg EcoOnlines personregister for eksponeringer, og at jeg bruker EcoOnlines stoffkartotek. Det ble godkjent av Arbeidstilsynet, sier Dønheim.

Det var det økte fokuset på sammenhengen mellom brannmannsyrket og kreft som fikk brannsjefen til selv å ta kontakt med Arbeidstilsynet for å være sikker på at alt var på stell.

– Da jeg begynte i brannvesenet i 1996, var det ingen som tenkte over at eksponering for brannrøyk og sot kunne gi kreft. Heldigvis har vi nå fått mer kunnskap som har bidratt til økt fokus.

 

Et Excel-ark var ikke nok

Etter at Dønheim ble klar over at han var lovpålagt å føre register over de ansatte, og at et Excel-ark ikke oppfylte kravene i personvernloven, satte han i gang med å undersøke hvordan andre løste dette.

– Jeg søkte på nett for å se hva andre kommuner gjorde for å oppfylle kravene til personregister, og det var slik jeg oppdaget EcoOnline. Da jeg kom i kontakt med EcoOnline forstod jeg raskt at det fantes langt bedre muligheter enn Excel-ark og ringpermer. Jeg er ikke noe spesielt god på data, men systemet til EcoOnline er oversiktlig og greit.

 

Sparer penger med digitalt stoffkartotek

Sammen med sin kontaktperson i EcoOnline fikk Halsa brannvesen hjelp til å gå gjennom alle kjemikaliene de hadde.

– Det var veldig kjekt å få ryddet opp i kjemikaliene som befant seg på selve stasjonen. Vi fikk ryddet opp, og fjernet masse gammelt som vi ikke lenger hadde bruk for. Vi har fått et godt og oversiktlig system for alle produktene. Ved å skaffe oss bedre oversikt kan vi nå foreta smartere innkjøp. Det sparer vi både tid og penger på, mener Dønheim.

 

Lagring i opptil 60 år

Etter Arbeidstilsynets besøk satt Dønheim med krav om å registrere hendelser så langt tilbake i tid som mulig.

– Hadde vi ikke funnet EcoOnlines system, som lar deg registrere langt tilbake i tid, hadde dette vært helt håpløst! Det er behagelig for oss å vite at eksponeringsregisteret til EcoOnline oppfyller kravet om lagring i opptil 60 år.

Nå har han kommet godt i gang med arbeidet, og planlegger at også de nærliggende brannvesen skal starte med registrering i samme register fra EcoOnline.

 

Brannrøyk og sot

Tradisjonelt bygger eksponeringsregister på informasjon man finner i sikkerhetsdatablad tilhørende fysiske produkter. Hva en brannmann har blitt eksponert for, krever ekstra mye ettersom ingen helt vet hva som skjuler seg i brannrøyk og sot. Takket være innsatsen til Tromsø Brann og redning finnes det nå to godkjente informasjonsdatablad om brannrøyk og sot som er tilgjengelige i EcoOnlines database. Disse dekker behovet for registrering av arbeidstakernes eksponering i henhold til arbeidsmiljølovgivningen.

 

Avvik – en viktig øyeåpner

Brannsjefen forteller at han syntes det var en viktig øyeåpner da han forstod at det var mangler på brannstasjonen som han var ansvarlig for:

– Jeg har over 20 brannmenn i staben min, og ønsker å passe godt på dem. Det er viktig for meg å vite at jeg har alt i orden dersom noen skulle være så uheldig at de måtte oppleve å søke yrkesskadeerstatning.

Bjarne
Key Account Manager

 

Gjør som Halsa Kommune - og sørg for at du har eksponeringsregister på plass!

 

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

Kontakt oss