Copy-of-Social-posts-3-800x585

Kundehistorier

Sykehuset i Vestfold: Enklere kjemikaliedokumentasjon med EcoOnline

 
 
 
 
 

Rett informasjon til rett produkt For å være sikre på at vi får rett informasjon fra våre leverandører, ber vi om at de alltid leverer sikkerhetsdatablad sammen med sine produkter. Det kan de enkelt gjøre gjennom EcoOnlines systemer. - Inger Linnestad, Bioingeniør, Sykehuset i Vestfold.

 

Oppfyller behovet for trygghet og informasjon

Vi ser at regelverket er blitt strengere og mer komplisert. Da er det trygt for oss å vite at EcoOnline gjør det enklere for oss å følge dette.

Mye av utstyret vi bruker her på sykehuset krever kjemikalier. For å ha kontroll på alle de stoffene vi bruker er vi helt avhengig av et enkelt og oversiktlig system.

Vi vil vite hvilke stoffer vi håndterer når vi jobber med dem. Vi må jo vite om det er noe vi må beskytte oss mot, og hvordan.

 

I tilfelle et uhell

Selv om vi bruker hansker, munnbind og avtrekk kan det skje et uhell. Da er det kritisk å finne informasjon om hvilket stoff man har håndtert og hvilke tiltak som kreves.

Med EcoOnline er det enkelt å finne informasjon.  Vi har alltid full oversikt over hvor de ulike stoffene befinner seg. I tilfelle brann kan vi dermed raskt få oversikt over hvilke lokasjoner som inneholder brannfarlige stoffer, og eventuelt isolere disse for å unngå større ulykker.

Systemet brukes også til å merke emballasjer.

 

Kostnadsbesparende

Vi har gått gjennom alle våre stoffer i stoffkartoteket og vurdert substitusjon. På den måten klarer vi nå å holde antall kjemikalier nede i et lavere antall enn tidligere. Vi ser fort hvilke kjemikalier vi kan klare oss uten eller erstatte med andre, mindre farlige (substitusjon). Å rydde har spart oss for penger!

 

Informasjonskrav til leverandørene

For å være sikre på at vi får rett informasjon fra våre leverandører, ber vi om at de alltid leverer sikkerhetsdatablad sammen med sine produkter. Det kan de enkelt gjøre gjennom EcoOnlines systemer.

 

Et viktig ledd i ISO sertifiseringen

Sykehuset i Vestfold (SiV) var første sykehus i Norge til å bli miljøsertifisert (mars 2013). EcoOnline har vært et viktig verktøy for oss i denne prosessen. EcoOnlines systemer har vært viktig i vårt arbeid med å oppnå ISO 9000/14001 standarder.

Mads
Senior Sales Executive & Coach

 

Få kontroll på kjemikaliene 

 
  

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

Kontakt oss